5 خردادماه 1395
صفحه اصلی نقشه سایت پست الکترونیک English
نام کاربر : مهمان
اطلاع رسانی بخشها: برای اولین بار در ایران دستگاه نشاکار نیمه خودکار چغندرقند: مرکز تحقیقات اصفهان , سخنرانی علمی جناب آقای دکتر مهدی صادقی شعاع در خصوص" اثر پاکلوبوترازول بر میزان ساقه روی و صفات کمی و کیفی ارقام چغندرقند پاییزه در منطقه کرج": بخش خدمات فنی و تحقیقاتی , سخنرانی علمی جناب آقای دکتر پیمان نورورزی در خصوص "نتایج آزمون های مولکولی مقاومت به ریزومانیا نماتد مولد سیست و نماتد گره ریشه در ژنوتیپ های چغندرقند در سال 94" : بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
دستاوردهای ترویجی جدید مقالات ترویجی یافته های شیرین مجموعه مقالات سمینار سالیانه قند و شکر ایران بررسی آمار سطح برداشت و میزان تولید36 سال محصولات زراعی درگاه خدمات الکترونیکی سازمان
خبرنامه چغندرقند
HyperLink
یافته ها یافته ها
یافته ها
ارقام چغندرقند ایرانی
آریا
تک جوانه (منوژرم)
دیپلوئید
نرمال - محصولی
پایا
تک جوانه (منوژرم)
دیپلوئید
نرمال - محصولی
مطهر
چندجوانه( مولتی ژرم)
دیپلوئید
نرمال
سایر...
تاریخچه موسسه
سال 1273 با احداث اولین کارخانه قند در کهریزک صنعت قند کشور پایه گذاری گردید ولی به واسطه اعمال نظر کشورهای خارجی بهره برداری از کارخانه مذکور تا سال 1310 به تعویق افتاد.چغندرکاری در ایران در سال 1310 آغاز و اولین محصول آن به صورت 42 تن شکر در کارخانه قند کهریزک تولید گردید. ادامه ...
بازدید نمایندگان آکادمی علوم کشور روسیه از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
روابط عمومی موسسه
1395/3/5
برداشت 110 تن چغندرقند از هر هکتار در دزفول
خبرگزاری ایرنا
1395/3/4
بازدید نمایندگان شرکت ماریبو دانمارک از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
روابط عمومی موسسه
1395/3/4
بازدید مدیرکل دفتربرنامه ریزی و پایش پژوهشی سازمان از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
روابط عمومی موسسه
1395/3/3
آرشیو اخبار آرشیو اخبار
1395/2/25
مرکز تحقیقات اصفهان
1395/2/20
بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
1395/2/5
بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
آرشیو اطلاع رسانی آرشیو اطلاع رسانی
 
 
عضویت جدید
یافته ها
فرم ها و اطلاعیه ها
جدول قیمت خرید چغندرقند کشت پاییزه در سال زراعی 94-95
کتاب جدید Molecular Approaches in Plant Abiotic Stress
راهنمای استفاده از نرمافزار مديريت منابع و مآخذ Endnote
تاریخ سخنرانی های موسسه سال 1395
سایر...
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند می باشد.