4 بهمن ماه 1395
صفحه اصلی نقشه سایت پست الکترونیک English
نام کاربر : مهمان
اطلاع رسانی بخشها: سخنرانی علمی جناب آقای دکترمصطفی حسین پور در خصوص "مدیریت بقایای گندم در تناوب با چغندرقند پاییزه": بخش خدمات فنی و تحقیقاتی , خبرنامه چغندرقند شماره 42 ویژه مهر ماه سال 1395 منتشر شد.: بخش تحقیقات به زراعی , اطلاعیه امور رفاهی موسسه جهت استفاده از خدمات استخر یادآوران: اداره امور اداری
پایگاه مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
دستاوردهای ترویجی جدید مقالات ترویجی درگاه خدمات الکترونیکی سازمان  کتابخانه مجازی سازمان HyperLink
گزارشات عملکرد پژوهشی
مجموعه مقالات سمینار سالیانه قند و شکر ایران یافته های شیرین استانداردهای چغندرقند بررسی آمار سطح برداشت و میزان تولید36 سال محصولات زراعی بررسی آمار سطح برداشت و میزان تولید36 سال محصولات زراعی
ارقام چغندرقند ایرانی
شکوفا
تک جوانه (منوژرم)
دیپلوئید
نرمال - محصولی
مطهر
چندجوانه( مولتی ژرم)
دیپلوئید
نرمال - محصولی
آریا
تک جوانه (منوژرم)
دیپلوئید
نرمال - محصولی
سایر...
سال 1273 با احداث اولین کارخانه قند در کهریزک صنعت قند کشور پایه گذاری گردید ولی به واسطه اعمال نظر کشورهای خارجی بهره برداری از کارخانه مذکور تا سال 1310 به تعویق افتاد.چغندرکاری در ایران در سال 1310 آغاز و اولین محصول آن به صورت 42 تن شکر در کارخانه قند کهریزک تولید گردید. ادامه ...
100 درصد کشت چغندرقند در همدان مکانیزه است
خبرگزاری ایرنا
1395/11/2
سخنرانی علمی در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
روابط عمومی موسسه
1395/10/28
گزارش بازدید از خط قندگیری از ملاس به روش کروماتوگرافی در کارخانه قند ارومیه
روابط عمومی موسسه
1395/10/29
افزایش سه برابری کشت چغندرقند در شوش
خبرگزاری ایرنا
1395/10/19
آرشیو اخبار آرشیو اخبار
1395/10/15
بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
1395/10/14
بخش تحقیقات به زراعی
1395/10/12
اداره امور اداری
آرشیو اطلاع رسانی آرشیو اطلاع رسانی
 
 
عضویت جدید
یافته ها
فرم ها و اطلاعیه ها
دستورالعمل ارزیابی اعضا غیر هیئت علمی
نحوه تهیه بذر ارقام ایرانی
جدول قیمت خرید چغندرقند کشت پاییزه در سال زراعی 94-95
کتاب جدید Molecular Approaches in Plant Abiotic Stress
سایر...
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند می باشد.