5 فروردین ماه 1396
صفحه اصلی نقشه سایت پست الکترونیک English
نام کاربر : مهمان
اطلاع رسانی بخشها: سخنرانی علمی آقای دکتر اباذر رجبی در خصوص "ارزیابی هیبریدهای جدید چغندرقند در شرایط کشت تابستانه": بخش خدمات فنی و تحقیقاتی , به روز رسانی رزومه همکاران اداره تولید بذر تجارتی اردبیل: بخش خدمات فنی و تحقیقاتی , به روز رسانی رزومه همکاران ایستگاه سید عبدالرسول مطهری: بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
پایگاه مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
دستاوردهای ترویجی جدید مقالات ترویجی درگاه خدمات الکترونیکی سازمان  کتابخانه مجازی سازمان HyperLink
گزارشات عملکرد پژوهشی
مجموعه مقالات سمینار سالیانه قند و شکر ایران یافته های شیرین استانداردهای چغندرقند بررسی آمار سطح برداشت و میزان تولید36 سال محصولات زراعی بررسی آمار سطح برداشت و میزان تولید36 سال محصولات زراعی
ارقام چغندرقند ایرانی
شکوفا
تک جوانه (منوژرم)
دیپلوئید
نرمال - محصولی
مطهر
چندجوانه( مولتی ژرم)
دیپلوئید
نرمال - محصولی
آریا
تک جوانه (منوژرم)
دیپلوئید
نرمال - محصولی
سایر...
سال 1273 با احداث اولین کارخانه قند در کهریزک صنعت قند کشور پایه گذاری گردید ولی به واسطه اعمال نظر کشورهای خارجی بهره برداری از کارخانه مذکور تا سال 1310 به تعویق افتاد.چغندرکاری در ایران در سال 1310 آغاز و اولین محصول آن به صورت 42 تن شکر در کارخانه قند کهریزک تولید گردید. ادامه ...
سخنرانی علمی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
روابط عمومی موسسه
1395/12/25
برگزاری جلسه هم اندیشی مدیران کشاورزی کارخانه های قند با محققین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
روابط عمومی موسسه
1395/12/15
اطلاعیه راهنمای استفاده از سامانه ارزشیابی اعضاء غیر هیئت علمی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی
Areo
1395/12/21
برگزاری هفته انتقال یافته های تحقیقاتی چغندرقند در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
روابط عمومی موسسه
1395/12/15
آرشیو اخبار آرشیو اخبار
1395/12/23
بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
1395/12/14
بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
1395/12/9
بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
آرشیو اطلاع رسانی آرشیو اطلاع رسانی
 
 
عضویت جدید
یافته ها
فرم ها و اطلاعیه ها
دستورالعمل ارزیابی اعضا غیر هیئت علمی
نحوه تهیه بذر ارقام ایرانی
جدول قیمت خرید چغندرقند کشت پاییزه در سال زراعی 94-95
کتاب جدید Molecular Approaches in Plant Abiotic Stress
سایر...
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند می باشد.