6 خردادماه 1396
صفحه اصلی نقشه سایت پست الکترونیک English
نام کاربر : مهمان
اطلاع رسانی بخشها: تولید اسید لوولنیک از ضایعات چغندرقند: بخش تحقیقات به نژادی , سخنرانی علمی جناب آقای دکتر پیمان نوروزی در خصوص "بررسی نتایج آزمون های مولکولی مقاومت به ریزومانیا و نماتد مولد سیست در ژنوتیپ های چغندرقند در سال 95": بخش خدمات فنی و تحقیقاتی , اطلاعیه تکمیل فرم های شاخص های عمومی اعضاء غیر هیئت علمی: بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
پایگاه مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
دستاوردهای ترویجی جدید مقالات ترویجی درگاه خدمات الکترونیکی سازمان  کتابخانه مجازی سازمان HyperLink
گزارشات عملکرد پژوهشی
مجموعه مقالات سمینار سالیانه قند و شکر ایران یافته های شیرین استانداردهای چغندرقند بررسی آمار سطح برداشت و میزان تولید36 سال محصولات زراعی بررسی آمار سطح برداشت و میزان تولید36 سال محصولات زراعی
ارقام چغندرقند ایرانی
شکوفا
تک جوانه (منوژرم)
دیپلوئید
نرمال - محصولی
مطهر
چندجوانه( مولتی ژرم)
دیپلوئید
نرمال - محصولی
آریا
تک جوانه (منوژرم)
دیپلوئید
نرمال - محصولی
سایر...
سال 1273 با احداث اولین کارخانه قند در کهریزک صنعت قند کشور پایه گذاری گردید ولی به واسطه اعمال نظر کشورهای خارجی بهره برداری از کارخانه مذکور تا سال 1310 به تعویق افتاد.چغندرکاری در ایران در سال 1310 آغاز و اولین محصول آن به صورت 42 تن شکر در کارخانه قند کهریزک تولید گردید. ادامه ...
وزیر جهاد کشاورزی: با افزایش کشت چغندرقند در خوزستان به خودکفایی در شکر می رسیم.
خبرگزاری ایرنا
1396/2/30
سخنرانی علمی در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
روابط عمومی موسسه
1396/2/26
ضریب خوداتکایی کشور در تولید شکر به 74درصد رسید
خبرگزاری ایرنا
1396/2/30
معرفی بذر چغندر قند با ۴۰ درصد کاهش مصرف آب
خبرگزاری فارس
1396/2/26
آرشیو اخبار آرشیو اخبار
1396/2/26
بخش تحقیقات به نژادی
1396/2/24
بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
1396/2/20
بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
آرشیو اطلاع رسانی آرشیو اطلاع رسانی
 
 
عضویت جدید
یافته ها
فرم ها و اطلاعیه ها
فایل راهنمای سامانه ارزشیابی اعضاء غیر هیئت علمی شاخص های عمومی
فایل راهنمای سامانه ارزشیابی اعضاء غیر هیئت علمی شاخص های اختصاصی
برنامه سخنرانی های علمی سال 1396
دستورالعمل ارزیابی اعضا غیر هیئت علمی
سایر...
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند می باشد.