موسسه تحقیقات چغندرقند
4 آذرماه 1396
صفحه اصلی نقشه سایت پست الکترونیک English
نام کاربر : مهمان
اطلاع رسانی بخشها: بارگذاری یافته های قابل ترویج سال ۱۳۹۲ برروی وب سایت موسسه : بخش خدمات فنی و تحقیقاتی , سخنرانی علمی آقای دکتر علی جلیلیان در خصوص "بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر عملکرد و کیفیت چغندرقند": بخش خدمات فنی و تحقیقاتی , به روز رسانی نشریات ترویجی و گزراش سالیانه عملکرد پژوهشی در وب سایت موسسه : بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
شرح کامل خبر
کد خبر: 903
عنوان :
نظارت و ارزشیابی پروژه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی چغندرقند در ایستگاه مهندس مطهری کرج
تاریخ : 1396/6/21
منبع :
روابط عمومی مؤسسه تحقیقات چغندرقند
متن :
به گزارش روابط عمومی مؤسسه ، براساس جدول زمان بندی نظارت و ارزشیابی از پروژه ها و طرحهای تحقیقاتی چغندرقند اجرا شده در سطح کشور، گروه ارزشیابی متشکل از دکتر میرزایی عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان و عضو کمیته علمی فنی مؤسسه به همراه دکتر احمدی و دکتر حسین پور از محققین و اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات چغندرقند، روز دوشنبه 1396/6/20 از پروژه ها و طرحهای تحقیقاتی بهزراعی و به نژادی اجرا شده در ایستگاه تحقیقات مهندس مطهری واقع در کمال شهر کرج بازدید به عمل آوردند. لازم به ذکر است فرم های ارزشیابی انجام شده پس از جمع بندی و بررسی های نهایی در اختیار کمیته نظارت و ارزشیابی مؤسسه قرار گرفته و در اواخر سال زراعی نتایج و گزارشات مربوط به هر مرکز به اطلاع مسئولین و مجریان رسانده خواهد شد.
لینک :
 
 
عضویت جدید
یافته ها
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند می باشد