موسسه تحقیقات چغندرقند
1 بهمن ماه 1396
صفحه اصلی نقشه سایت پست الکترونیک English
نام کاربر : مهمان
اطلاع رسانی بخشها: سخنرانی علمی آقای دکتر حیدر عزیزی در خصوص"مقدمه ای بر متاآنالیز(فرا تحلیل)و لزوم استفاده از آن در تحقیقات کشاورزی: بخش خدمات فنی و تحقیقاتی , سخنرانی علمی آقای دکتر مصطفی حسین پور در خصوص "کاشت مستقیم چغندرقند روی بقایای گندم": بخش خدمات فنی و تحقیقاتی , اعلام آدرس صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی: صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی
خبرنامه چغندرقند
اطلاع رساني يكي از اصول شفاف سازي در هر سيستم پويا است. اطلاع رساني مي تواند در افزايش انگيزه كاركنان و ارتقاء كيفي اجزاء هر سيستمي مؤثر واقع شود. براين اساس مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر چغندرقند نسبت به انتشار خبرنامه با هدف انعكاس عملكرد علمي و فني مؤسسه تأكيد دارد. مسلماً انتشار اين خبرنامه مي تواند بعنوان يك رابط، كليه تشكلهائي كه بنحوي در ارتباط با محصول چغندرقند فعاليت مي نمايند و هدف آنها بهبود وضعيت كشت و در نهايت توليد شكر بيشتر است را به يكديگر پيوند دهد. با توجه به اين تفكر، اين خبرنامه با تلاش تعدادي از همكاران تهيه شده است. اميد آن مي رود با همكاري روزافزون شما عزيزان در جهت ارتقاء آن گام هاي اساسي تري برداشته شود.
نشريه داخلی علمی خبری
مدیر مسئول: دکتر سیدباقر محمودی
سردبیر: دکتر رحیم محمدیان
مدیر داخلی: فاطمه بابا
اعضاء هیئت تحریریه: محمدرضا اوراضي زاده,دکتر سعيد صادق زاده حمايتي,دکتر رحيم محمديان
پشتیبان: مسعود توانگر,حسن علیزاده
خدمات كامپيوتری و طراحی روی جلد: فاطمه بابا
نشانی مجله: نشاني : كرج – جاده محمدآباد – نرسيده به ترمينال شهيد کلانتری – مؤسسه تحقيقات اصلاح وتهيه بذر چغندرقند
نمابر: 32706002-026
پست الکترونیک: khabarnameh@sbsi.ir
آدرس اینترنتی: http://www.sbsi.ir/khabarnameh_f.aspx?jo_code=2
آرشیو خبرنامه
شماره خبرنامهسال ماه دانلود
45 1396آبان ماه دانلود فایل خبرنامه شماره  45
44 1396تیر ماه دانلود فایل خبرنامه شماره  44
43 1395اسفندماه دانلود فایل خبرنامه شماره  43
42 1395مهر ماه دانلود فایل خبرنامه شماره  42
41 1395تیرماه دانلود فایل خبرنامه شماره  41
40 1394بهمن ماه دانلود فایل خبرنامه شماره  40
39 1394مهر ماه دانلود فایل خبرنامه شماره  39
38 1394تیرماه دانلود فایل خبرنامه شماره  38
37 1393بهمن دانلود فایل خبرنامه شماره  37
36 1393مهر دانلود فایل خبرنامه شماره  36
12345
نمایه شده در:
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
 
 
عضویت جدید
یافته ها
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند می باشد