موسسه تحقیقات چغندرقند
31 شهریورماه 1398
صفحه اصلی نقشه سایت پست الکترونیک English
نام کاربر : مهمان
اطلاع رسانی بخشها: سخنرانی علمی آقای دکتر مهدی حسنی در خصوص " واکاوی مولکولی مقاومت به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه چغندرقند": بخش خدمات فنی و تحقیقاتی , اعلام شماره پیام کوتاه دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی : Areeo , اهدای لوح تقدیر به همکار سابق مؤسسه تخقیقات چغندرقند از سوی وزیر جهاد کشاورزی: روابط عمومی موسسه
HyperLink
شناسنامه
عنوان: یافته‌های شیرین به مناسبت هفتادوچهارمین سالگرد تأسیس موسسه
نویسندگان: محمد عبداللهیان نوقابی ، داریوش فتح الله طالقانی ، سعید صادق زاده حمایتی
ویراستار:سعید صادق زاده حمایتی
ناشر : موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
شمارگان : یک هزار نسخه
نوبت چاپ : چاپ اول /زمستان 1393
نشانی : کرج ، بلوار شهید فهمیده ، مجموعه موسسات تحقیقات کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند
لیست عناوین یافته ها
(1) رقم‌های مولتی‌ژرم چغندرقند مناسب کشت در مزارع عاری از بیماری
ذبیح الله رنجی،ایرج علیمرادی،حمید شریفی
(2) رقم‌های مولتی‌ژرم چغندرقند مناسب کشت در مزارع آلوده به بیماری‌ ریزومانیا و پوسیدگی ریشه
محمود مصباح، حسنعلی شهبازی، مسعود احمدی، علی‌رضا قائمی
(3) رقم‌های هیبرید منوژرم چغندرقند مناسب کشت در مزارع عاری از بیماری (سالم)
سیدیعقوب صادقیان، محسن آقایی‌زاده، محمدرضا فتحی، علی حبیب خدایی
(4) رقم‌های هیبرید منوژرم چغندرقند مناسب کشت در مزارع آلوده به بیماری‌های ریزومانیا، پوسیدگی ریشه و نماتد
محسن آقایی‌ زاده، حسن ابراهیمی کولایی، سعید واحدی، سیدباقر محمودی
(5) رقم‌های هیبرید منوژرم چغندرقند مناسب کشت پاییزه
حمید شریفی، محمدرضا اوراضی‌ زاده، محمدحسین عزیزپور
6) رقم‌های هیبرید منوژرم چغندرقند متحمل به تنش‌های غیرزنده (خشکی و شوری)
محمدرضا اوراضی‌ زاده، مسعود احمدی، اباذر رجبی، حمیدرضا ابراهیمیان
(7) تناوب مناسب چغندرقند
سمر خیامیم
(8) نقش شخم عمیق و زیرشکن در بهبود شرایط فیزیکی خاک و افزایش عملکرد چغندرقند
رحیم محمدیان
(9) زمان مناسب کاشت چغندرقند در زراعت بهاره
سمر خياميم، محمدعلي چگيني
(10) تاريخ ‏كاشت و برداشت مناسب چغندرقند در مناطق مستعد کشت پاييزه در جنوب‏ غرب کشور
حمید شریفی، محمدرضا اوراضی‏ زاده، مصطفی حسین‏ پور، محمدحسین عزیزپور
(11) نقش گياهان پیش‏کاشت در کنترل بيماري گال زگيلي در چغندرقند پاییزه
حمید شریفی
(12) مناسب‏ترين آرایش کاشت چغندرقند پاییزه در دزفول
حمید شریفی، محمدرضا اوراضی‏ زاده
(13) ميزان و زمان مصرف كود فسفر موردنیاز چغندرقند بر اساس نتایج تجزیه خاک
حمید نوشاد
(14) انتخاب نوع مناسب بذر چغندرقند بر اساس شرایط حاكم بر مزرعه
ولی‏ا... یوسف‏ آبادی، شهرام خدادادی
(15) تأثیر خاک آلوده به تخم و لارو نماتد بر عملكرد رقم مقاوم چغندرقند
جمشید سلطانی ایدلیکی
(16) راهنمای به کارگيری ماشین‏های بذرکار برای کشت چغندرقند
محمدعلی چگینی
(17) شست‏ وشو و فرآوری بذر: راه‏کاری برای افزايش قدرت جوانه ‏زنی و استقرار بوته چغندرقند در زمین‌ های كوچك
محمدعلی چگینی، علی جلیلیان
(18) عمق مناسب برای کاشت بذر چغندرقند
محمدعلی چگینی، علی حبیب خدایی
(19) نقش رطوبت و فشردگي خاك روي جوانه زني بذر چغندرقند
محمدعلی چگینی
(20) روش مناسب كاشت بذر چغندرقند در شرایط کم‏ آبیاری اول فصل
محمدعلی چگینی
(21) روش كاشت بذر چغندرقند در خاک‌های شور
محمدعلی چگينی، محمدرضا جهاداکبر، کیوان فتوحی
(22) کشت انتظاری چغندرقند در برخی مناطق سرد و نیمه ‏سرد
رحیم محمدیان، علی‏رضا قائمی
(23) كشت نشایی چغندرقند: روشی مناسب برای خاک‌های شور
ولی‏ا... یوسف‏ آبادی
(24) امكان كشت چغندرقند پس از آخرين آبياري غلات
ولي‌ا... يوسف‌آبادي
(25) افزایش طول دوره رشد چغندرقند در مناطق سردسیر با استفاده از كشت نشایی
ولی‏ا... یوسف‏ آبادی
(26) تغییر آرایشکاشت به منظور صرفه ‏جویی در مصرف آب و افزایش تراکم بوته چغندرقند
داریوش فتح‏ ا... طالقانی، سمر خیامیم
(27) بهبود عملکرد کمی و کیفی چغندرقند با تنظیم تراکم بوته مناسب در مزرعه
سمر خیامیم، داریوش فتح‏ ا... طالقانی
(28) تأثیر قطع آبیاری بعد از مرحله سبز شدن و استقرار بوته بر عملکرد چغندرقند
رحیم محمدیان
(29) میزان و زمان مصرف کود نیتروژن در زراعت چغندرقند
حمید نوشاد
(30) اوره با پوشش گوگردی: منبع مناسب کود نیتروژن در زراعت چغندرقند
حمید نوشاد
(31) کودکاری، شیوه مناسب مصرف کود نیتروژن در زراعت چغندرقند
حمید نوشاد
(32) برآورد كود پتاسيم موردنیاز چغندرقند بر اساس نتایج تجزیه خاک
حمید نوشاد
(33) ميزان و روش مصرف عناصر کم ‏مصرف (ریزمغذی) موردنیاز چغندرقند
حمید نوشاد
(34) کاربرد سیستم آبیاری قطره‏ای (تیپ) در مزارع چغندرقند
سیدحسین صدر قاین
(35) برنامه ‏ریزی آبیاری مزارع چغندرقند با استفاده از سیستم آبیاری نواری قطره‏ای ( تیپ)
سیدحسین صدر قاین
(36) حساس ‏ترین مرحله رشد چغندرقند نسبت به کم‏آبیاری
رحیم محمدیان
(37) تأثیر قطع آبیاری آخر فصل بر عملکرد ریشه و کیفیت چغندرقند
رحیم محمدیان
(38) تأثیر رقم مقاوم و برداشت زودتر از موعد بر خسارت بیماری لکه ‏برگی چغندرقند
حمید شریفی، مژده کاکوئی ‏نژاد
(39) تأثیر محدود کردن آب و نیتروژن در اواخر فصل رشد بر کیفیت چغندرقند پاییزه
حمید شریفی، مصطفی حسین‏پور
(40) افزایش درصد قند چغندرقند در مغان با استفاده از مدیریت مناسب مزرعه
داریوش فتح ‏ا.. طالقانی، مجید محرم‏ زاده
(41) مدیریت آبیاری زراعت چغندرقند بذری
سیدحسین صدرقاین
(42) دوره بحراني كنترل علف‏هاي هرز در چغندرقند
ولی‏ ا.. یوسف‏ آبادی، حسنعلی شهبازی
(43) کاهش خسارت بیماری پوسیدگی ریشه چغندرقند با رعایت اصول به ‏زراعی و کاربرد رقم‏های مقاوم
سیدباقر محمودی، حسنعلی شهبازی، عادل پدرام، حسن ابراهیمی‏کولایی
(44) کاهش گسترش و خسارت بیماری ویروسی ریزومانیا با مدیریت صحیح مزرعه
محسن آقایی‏ زاده، سعید دارابی
(45) کاهش خسارت بیماری ویروسی کرلی‏تاپ در مزرعه چغندرقند
غلامرضا اشرف‏ منصوری، محسن آقایی ‏زاده
(46) مدیریت بیماری قارچی سفیدک پودری چغندرقند
جهانشاه بساطی، مژده کاکوئی‏ نژاد
(47) مدیریت آفت مخرب کرم برگ‏خوار چغندرقند
ولی‏ا... رضایی
(48) مدیریت کرم‏های طوقه ‏خوار: یکی از مهم‏ترین آفات چغندرقند
ولی‏ ا... رضایی
(49) تخمین عملکرد ریشه چغندرقند در مزرعه به روش غیرتخریبی
محمد عبداللهیان نوقابی
(50) برآورد عیار چغندرقند در مزرعه توسط دستگاه رفراکتومتر دستی
محمد عبداللهیان نوقابی، رضا شیخ‏ الاسلامی
(51) شیوه صحیح سرزَنی ریشه چغندرقند در هنگام برداشت محصول
محمد عبداللهیان نوقابی
(52) روش صحیح نگه‏داری چغندرقند در سيلوی کنار مزرعه
محمد عبداللهیان نوقابی
(53) پوشش مناسب جهت نگه‏داری چغندرقند در سیلوی کنار مزرعه
بابک بابایی
(54) تأثیر شیرآهک بر حفظ کیفیت ریشه چغندرقند حین نگه‏داری در سیلوی کنار مزرعه
بابک بابایی
(55) روش صحیح تعیین عیار برای ریشه‏های پلاسیده چغندرقند
بابک بابایی
(56) اصول صحيح نگه‏داری ریشه چغندرقند در سيلوی كارخانه قند
حسنعلي شهبازي، جواد رضايي، مسعود احمدی
 
 
عضویت جدید
یافته ها
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند می باشد